Türk İslam Cumhuriyeti’ne doğru! Ali ERDOĞAN

 

Türk İslam Cumhuriyeti’ne doğru!

aAli ERDOĞAN

Bir hafta önce, Milli Eğitim Bakanı, yeni eğitim müfredat programını açıkladı. Programı dinledikçe İran ve ya Suudi Arabistan’da olduğumu sandım. O devletlerin yaşam şekillerine uygun bir müfredat programıydı. Oysa ki, Anayasamızda: “Türkiye Cumhuriyeti, Laik Sosyal bir hukuk devletidir” der ve ilgili maddelerin de “Tüm vatandaşlar, kanun karşısında eşit ve mahkemeler karar vermedikçe herkes masumdur” derdi. Şimdi ise eşit olmadığı emareleri görülüyor.

Müfredat programında Evrim Teorisi tümden çıkarılmış. Onun yerine: Cihat, Cin ve Hurafeler kavramı konmuş. Geleneksel olarak, İslam devletlerinde, din ile bilim arasında Ortaçağ’dan beri çatışma olagelmiştir. Nedense günümüz Türkiye’sinde dine dayalı bir yaşamın inşası için AKP hükümeti tüm olanakları ile çalışıyor: Vali atamasında, tekbir sesleriyle vali makamına götürülüyor. Tesettür ilk okullara kadar indiriliyor. Bu uygulama okul gösterilerinde uygulanıyor. Daha ileri gidilerek, Cami İmamların nikah kıymaları için T.B.M.M yeni bir yasa sunuluyor.

Meclis Milli Eğitim Komisyon üyesi AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı “CİHAT bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” diye beyanat veriyor. CİHATI kısaca tanımlarsak: Senin düşündüğün gibi inancı benimsemeyen kişileri ortadan kaldırmayı ve malına el koymayı, Tanrı’nın buyruğuymuş gibi sunuluyor ve bu uğurda verdiğin mücadelede ölürsen şehit sayılıyorsun. Bu “Cihat” müfredata konuluyor. Dahası var: Cin kavramı ve hurafeler çocuklara benimsetiliyor. Bu kavramlara karşı direnecek öğretmenler, KHK’lerle susturuluyor.

Uzak olmayan bir tarihte, Türkiye Cumhuriyeti’n adı “Türk İslam Cumhuriyeti” olacak. Kahin olduğumu söylemiyorum. Gidişat o yana doğru gidiyor. Toplumu oluşturmak için adım adım yol alınıyor. Tabir caizse  “cincancı katırllarını ürkütmeden”.

Eğitim müfredatın da, sorgulayıcı, araştırıcı zihniyet bir yana itiliyor, Biat kültürü dayatılıyor. Okulların büyük kesimi İmamhatip leştırılıyor. AİHM sinin Alevi çocukları için din dersiyle ilgili verdiği kararları görmezden geliniyor. Her yerde Din dersleri dayatılıyor. Sanırım Anayasamızın 92. Maddesi olsa gerekir: AİHM sinin kararları Anayasamız hükmündedir uygulanması gerekir der.

T.B.M.M başkanı aylar önce bunun işaretini vermişti. “Yeni Anayasa da Laiklik kavramı olmayacak” demişti. Geriye baktğımız da ne anayasa ne de baba yasa kaldı. KHK’larla ülke gül gibi idare ediliyor da, Dış siyaset, KHK’larla yönetilmiyor, orda tututramıyoruz.  

Müfredat programına dönersek, Evrim Teorisi hepten unutulmaya çalışılıyor. İnsanoğlu bu aşamaya nasıl gelindi kavramını çocuklara nasıl öğretilecek? Her halde çocuklara “dua ederek üflenmiş insanoğlu oluşmuş” diyecek değiliz sanırım. Ortaçağ’da dünyanın düz olduğunu, yerinde sabit olduğunu ve öküzün boynuzu üzerinde olduğunu, sinek öküzü ısırınca öküzün boynunu oynatmasıyla depren oluştuğuna inanılırdı. Bir Galile çıktı “dünyanın döndüğünü” söyledi. Bilimsel olarak ispatlandı amma Galile boynunu kurtaramadı. 21. Yüzyılda herkes aya, gezegenlere giderken bizler Ortaçağa mı döneceğiz?

elbistanliali1944@hotmail.com